Kontaktet


E-Mail: maratonpr@yahoo.com


Adresa: Agim Ramadani - House of Sports - Prishtinë 10000


Tel: +386 49 161 227