Kategoritë e garës dhe shpërblimet sipas plasmanit

Senior Veteran Vrapimi 5 km Hendikos
Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra
1 1200 € 1200 € 300 € 300 € 150 € 150 € 300 € 300 €
2 900 € 900 € 200 € 200 € 100 € 100 € 200 € 200 €
3 700 € 700 € 100 € 100 € 70 € 70 € 100 € 100 €
4 500 € 500 €
5 400 € 400 €
6 300 € 300 €
7 200 € 200 €
8 100 € 100 €

Kategoria e veteranëve vendi i parë

Meshkuj Femra
Mbi 50 vjet 100 € Mbi 45 vjet 100 €
Mbi 60 vjet 100 € Mbi 55 vjet 100 €

Shpërblimet për garuesit vendor - 750 pikë të IAAF-it

Meshkuj Femra
1 300 € 300 €
2 200 € 200 €
3 100 € 100 €

Policia dhe Ushtarët për vendet e para

Meshkuj Femra
Policët 100 € 100 €
Ushtarët 100 € 100 €